Ballston, Arlington to Olde Town Alexandria City

Ballston, Arlington to Olde Town Alexandria City: 18 Dec, 2014 (21 miles)